Oppgaver syntaks (med fasit)

Syntaks handler om plassering av setningsledd. Norsk har en ganske fast ordstilling, så syntaks er et viktig tema. Her er noen oppgaver.

Annonser