Gå til innhold

Månedoktober 2016

Oppgaver syntaks

Syntaks handler om plassering av setningsledd. Norsk har en ganske fast ordstilling, så syntaks er et viktig tema. Her er noen oppgaver.

Reklamer