Sterke verb – oversikt

Sterke verb er verb som ikke bøyes med suffiks (endelse) i preteritum. I stedet får de ofte et vokalskifte. F.eks. drikke -> drakk (ikke drikket*).

Her er en oversikt over hovedgruppene:

Gruppe 1: e i preteritum

i – e – e
drive – drev – drevet (to run, do)
gripe – grep – grepet (to grab)
pipe – pep – pepet (to beep)
rive – rev – revet (to tear)
skrive – skrev – skrevet (to write)
snike – snek – sneket (to sneak)
stige – steg – steget (to rise)
svike – svek – sveket (to betray)

i – e – i
bite – bet – bitt (to bite)
bli – ble – blitt (to become)
gli – gled – glidd (to glide)
gni – gned – gnidd (to rub)
ri – red – ridd (to ride)
skli – skled – sklidd (to slip)
svi – sved – svidd (to burn)
vri – vred – vridd (to twist)


Gruppe 2: ø i preteritum

y – ø – u
bryte – brøt – brutt (to break)
by – bød – budt (to offer)
skyte – skjøt – skutt (to shoot)

y – ø – y
bety – betød – betydd (to mean)
flyte – fløt – flytt (to float)
lyde – lød – lydt (to sound)
nyte – nøt – nytt (to enjoy)
snyte – snøt – snytt (to cheat)
skryte – skrøt – skrytt (to brag)

y – ø – ø
krype – krøp – krøpet (to crawl)
ryke – røk – røket (to snap)
skyve – skjøv – skjøvet (to push)
smyge – smøg – smøget (to creep)
stryke – strøk – strøket (to stroke)


Gruppe 3: kort a i preteritum

e – a – e
brenne – brant – brent (to burn)
gjelde – gjaldt – gjeldt (to concern)
knekke – knakk – knekket (to crack)
renne – rant – rent (to flow)
skjelve – skalv – skjelvet (to shiver)
skvette – skvatt – skvettet (to splash)
slenge – slang – slengt (to fling)
smelle – smalt – smelt (to slam; to explode)
sprette – spratt – sprettet (to bounce)

e – a – u
brekke – brakk – brukket (to break)
hjelpe – hjalp – hjulpet (to help)
rekke – rakk – rukket (to reach)
strekke – strakk – strukket (to stretch)
trekke – trakk – trukket (to pull)

i – a – u
binde – bandt – bundet (to bind)
drikke – drakk – drukket (to drink)
finne – fant – funnet (to find)
forsvinne – forsvant – forsvunnet (to disappear)
slippe – slapp – sluppet (to drop)
spinne – spant – spunnet (to spin)
stikke – stakk – stukket (to sting)
tvinge – tvang – tvunget (to force)
vinne – vant – vunnet (to win)


Gruppe 4: lang a preteritum

be – ba – bedt (to pray)
bære – bar – båret (to carry)
gi – ga – gitt (to give)
legge – la – lagt (to put)
skjære – skar – skåret (to cut)
stjele – stjal – stjålet (to steal)


Gruppe 5: å i preteritum

se – så – sett (to see)
ligge – lå – ligget (to lie)
ete – åt – ett (to eat)


Gruppe 6: o i preteritum

a – o – a
dra – dro – dratt (to go)
grave – grov – gravd (to dig)
la – lot – latt (to let)
late – lot – latt (to pretend)
ta – tok – tatt (to take)

andre
le – lo – ledd (to laugh)
slå – slo – slått (to beat)
stå – sto – stått (to stand)


Gruppe 7: samme vokal

falle – falt – falt (to fall)
gråte – gråt – grått (to cry)
hete – het – hett (to be called)
holde – holdt – holdt (to hold)
komme – kom – kommet (to come)
løpe – løp – løpt (to run)
sove – sov – sovet (to sleep)


Sammensatte verb bøyes på samme måte som grunnverbet. F.eks. bøyes anslå på samme måte som slå; bestå på samme måte som stå osv.


En god oppgave finner du her.

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s