Ordet «la»

Ordet «å la» er et spesielt hjelpeverb som tilsvarer engelsk «to let». Det brukes på en rekke måter.

Annonser