Gå til innhold

Månednovember 2016

Ordet «la»

Ordet «å la» er et spesielt hjelpeverb som tilsvarer engelsk «to let». Det brukes på en rekke måter.

Reklamer

Presentering

«Presentering» er en grammatisk konstruksjon med to subjekter – et formelt subjekt (det) og et logisk subjekt (den som utfører handlingen). Dette er en vanlig uttrykksmåte i norsk.