Gå til innhold

Måneddesember 2016

Adverb – oversikt

Adverb modifiserer først og fremst verb, men kan også stå til andre typer ord eller en hel setning. Adverb gir «ekstra informasjon» til en ytring, for eksempel om hvor, når og hvordan noe skjer.

Splittinfinitiv

Som regel står infinitivsmerket «å» like foran verbet. For eksempel: Jeg liker å løpe. Dette gjelder også dersom setningen har et adverb: Jeg liker ikke å løpe.
I noen tilfeller kan imidlertid adverbet plasseres mellom infinitivsmerket og verbet. Dette kalles splittinfinitiv.