De «unorske» bokstavene – c, q, w, x, z

Bokstavene c, q, w, x og z brukes svært lite i norsk. I de fleste fremmedord er skrivemåten fornorsket ved at disse bokstavene er ersattet med k, s og v.

Annonser