Gå til innhold

Månedfebruar 2017

Konjunksjoner

Konjunksjoner er små funksjonsord som forbinder ord, fraser og sideordnede setninger (coordinate clauses), dvs. setninger som er på samme nivå.

Reklamer