Konjunksjoner

Konjunksjoner er små funksjonsord som forbinder ord, fraser og sideordnede setninger (coordinate clauses), dvs. setninger som er på samme nivå.

Annonser