Subjunksjoner

Subjunksjoner er funksjonsord som innleder leddsetninger (underordnede setninger) og binder dem sammen med en hovedsetning.

Annonser