Gå til innhold

Månedmars 2017

Subjunksjoner

Subjunksjoner er funksjonsord som innleder leddsetninger (underordnede setninger) og binder dem sammen med en hovedsetning.

Reklamer

Noe vs. noen

NOE(N) er en kvantor (tilhører ordklassen determinativ). Mange elever har problemer med forskjellen mellom «noe» og «noen». Her er de viktigste reglene.

Det spørs

Uttrykket «det spørs» er mye brukt i norsk, spesielt i dagligtale. Idiomet kommer av ordet «spørre», og uttrykker spørsmål/tvil.

Slang

Slang er «uoffisiell» språkbruk i «lav» stil. Det dreier seg om ord som ikke står i ordboka, men som folk likevel bruker i sin dagligtale. Her finner du noen vanlige norske slangord og -uttrykk.

Genitivsuttrykk

Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Her er de viktigste.