Gå til innhold

Månedapril 2017

Verb for å uttrykke mening

Her kommer en liste med verb du kan bruke når du skal argumentere.

Reklamer

Flervalgsoppgave

Flervalgsoppgave er en av delprøvene på flere norskprøver. I slike oppgaver skal man fylle ut en luke med ett av flere svaralternativer. Her er et eksempel du kan øve på.