Plassering av adverb

Adverb kan plasseres i forfeltet, midtfeltet eller sluttfeltet av setningen, men det varierer fra adverb til adverb hvilke posisjoner som er mulige/vanlige.

Annonser