Plassering av adverb

Adverb kan plasseres:

a) I FORFELTET, dvs. i begynnelsen av setningen.
Eksempel: kommer gjestene.
Det er spesielt såkalte bindeord (f.eks. dessuten, derfor, ellers) som står i denne posisjonen. Men de fleste adverb kan settes i forfeltet hvis man vil ha fokus på dem.

b) I MIDTFELTET – rett etter det finitte verbalet, men før objekt/predikativ.
Eksempel: Han besøker aldri foreldrene sine.
Det er spesielt setningsadverb (modale adverb) som f.eks. egentlig, jo, sikkert som står her, men også mange tidsadverb har denne posisjonen.

c) I SLUTTFELTET, dvs. på slutten av setningen (etter objekt/predikativ).
Eksempel: Han utførte jobben nøyaktig.
Sluttfeltet er den mest naturlige plasseringen av de fleste adverb. Nesten alle adverbtypene (bortsett fra setningsadverb og noen bindeord) kan stå her.

d) Adverb kan ikke stå på plass 2 i setningen, som er verbets faste plass i norske setninger. Et lite unntak er det «fokuserende» adverbet bare:
Jeg bare måtte snakke med ham.

e) Gradsadverb har ingen selvstendig plassering i setningen, da de er koblet til det adjektivet/adverbet de modifiserer.
Eksempel: Jeg føler meg [ganske sliten].

Her er en gjennomgang av noen vanlige adverb med tanke på plassering i setninger:

Absolutt
Type: setningsadverb eller gradsadverb
Standard plassering: midtfelt. Jeg synes absolutt du skal prøve.

Aldri
Type: tidsadverb
Standard plassering: midtfelt. Jeg spiser aldri fisk.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Aldri hadde han kjørt bil.

Alltid
Type: tidsadverb
Standard plassering: midtfelt. Han kjøper alltid bananer.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Alltid kom han for sent.
Mulig plassering (veldig uvanlig): sluttfelt. Jeg er trøtt alltid.

Annerledes
Type: måtesadverb
Standard plassering: sluttfelt. Hun utfører oppgaven annerledes.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Annerledes kan man ikke gjøre det.

Antakelig
Type: setningsadverb
Standard plassering: midtfelt. Han får antakelig jobben.
Mulig plassering: forfelt. Antakelig må vi gjøre det på nytt.

Bare
Type: gradsadverb
Som gradsadverb: Plasseres foran det leddet det modifiserer. Han er [bare 17 år]. Som setningsadverb: I midtfeltet: Jeg ville bare snakke med deg.
Bare er et av få adverb som også kan settes på plass 2: Hun bare sovnet.

Bort
Type: stedsadverb
Standard plassering: sluttfelt: Hun har skremt vennene sine bort.
Mulig plassering (vanlig): midtfelt. Hun har jaget bort fuglene.
Mulig plassering (veldig uvanlig): midtfelt. Bort drar hun aldri.

Bra
Type: måtesadverb
Standard plassering: sluttfelt: Han klarer jobben sin bra.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt: Bra gikk det ikke.

Da
Type: tidsadverb
Standard plassering: forfelt. Da skjedde det noe dramatisk.
Mulig plassering: sluttfelt. Det var ingen som bodde der da.
Mulig plassering (formelt): midtfelt. Hun kjøpte da tre aviser.

Deretter
Type: tidsadverb/bindeord
Standard plassering: forfelt. Deretter gikk hun hjem.
Mulig plassering: midtfelt. Han gikk deretter på kino.
Deretter kan normalt ikke stå i sluttfeltet – bare i betydningen «i henhold til det». Eks: Vi må behandle gjestene deretter.

Ellers
Type: setningsadverb, bindeord
Standard plassering: forfelt. Eks: Ellers liker han å bade.
Mulig plassering: midtfelt. Eks: Vi har ellers på oss uniform.
Mulig plassering (uvanlig): sluttfelt. Eks: Jeg kjenner ikke noen ellers.

Ennå
Type: tidsadverb
Standard plassering: sluttfelt. Eks: Hun har ikke ryddet rommet sitt ennå.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt: Ennå hadde han ikke møtt henne.
Mulig plassering (uvanlig): midtfelt: Martin hadde ennå tid.

Etterpå
Type: tidsadverb, bindeord
Standard plassering: forfelt. Etterpå spiste de is.
Mulig plassering: sluttfelt. Vi besøkte moren hans etterpå.
Mulig plassering (formelt): midtfelt. Vi kjørte etterpå til Halden.

Foreløpig
Type: tidsadverb
Standard plassering: forfelt. Foreløpig holder jeg meg innendørs.
Mulig plassering: midtfelt. Vi har foreløpig bare 2 barn.
Mulig plassering: sluttfelt. Det er ikke mulig foreløpig.

Fort
Type: måtesadverb
Standard plassering: sluttfelt. Han skyter ned blinkene fort.
Mulig plassering (spesiell betydning): midtfelt. De vinner fort alle kampene.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Fort går det ikke.

Først
Type: tidsadverb, bindeord
Standard plassering: forfelt. Først må du lære deg å lese.
Mulig plassering: midtfelt. De spiste først middag.
Mulig plassering: sluttfelt. Du må spise opp maten din først.

Helt
Type: gradsadverb, måtesadverb
Som gradsadverb: knyttet til det leddet det modifiserer: Det er [helt umulig.]
Standard plassering (som måtesadverb): sluttfelt. Jeg skjønner ikke saken helt.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Helt forsto han det ikke.

Her/der
Type: stedsadverb
Standard plassering: sluttfelt. Hun kjøper brød der.
Mulig plassering (vanlig): forfelt. Her er nøklene dine.

Hit/dit
Type: stedsadverb
Standard plassering: sluttfelt. Vi sender barna våre dit.
Mulig plassering: forfelt. Hit kommer de aldri.
Mulig plassering (uvanlig, muntlig): Kan du hente hit telefonen min?

Igjen
Type: tidsadverb
Standard plassering: sluttfelt. Han har mistet nøklene sine igjen.
Mulig plassering: forfelt. Igjen gikk det galt.
Mulig plassering: midtfelt. Jeg kjøpte igjen katta i sekken.

Ikke
Type: setningsadverb
Standard plassering: midtfelt. Hun liker ikke fisk.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Ikke hadde han tid og ikke hadde han lyst.

Kanskje
Type: setningsadverb
Standard plassering: midtfelt. Vi kjøper kanskje huset.
Mulig plassering (vanlig): forfelt. Kanskje kommer Kongen.
Kanskje står i sluttfeltet bare i spesielle konstruksjoner, f.eks. i spørrende uttrykk:
Var du trøtt, kanskje?

Lenge
Type: tidsadverb
Standard plassering: sluttfelt. Hun har hatt denne jobben lenge.
Mulig plassering: forfelt. Lenge bodde han alene på en øde øy.
Mulig plassering (formelt): midtfelt. Han har lenge drevet bilforretning.

Litt
Type: gradsadverb, men kan også plasseres som måtesadverb:
Standard plassering: sluttfelt. Vi kjenner naboen litt.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Litt kan du gjøre.

Neppe
Type: setningsadverb
Standard plassering: midtfelt. Eks: De henter neppe barna.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Eks: Neppe har han noe utdannelse.
Neppe kan ikke stå i sluttfeltet: Han snakker spansk neppe*

Ofte
Type: tidsadverb
Standard plassering: midtfelt. Vi besøker ofte Paris.
Mulig plassering (vanlig): sluttfelt: Han lekte med barna sine ofte.
Mulig plassering: forfelt. Ofte måtte han hjelpe bestemor.

Også
Type: setningsadverb
Standard plassering: midtfelt. Han spiller også fiolin.
Mulig plassering (vanlig): sluttfelt. Han har drukket vin også.

Også
kan ikke stå i forfeltet som selvstendig ledd: Også trodde han på Gud*
Men som «fokuserende» adverb kan det stå til et nominalt ledd: [Også menn] trenger omsorg.

Sent
Type: tidsadverb
Standard plassering: sluttfelt. Hun legger barna sine sent.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Sent ville hun ikke komme.

Sjelden
Type: tidsadverb
Standard plassering: midtfelt. De gjør sjelden lekser.
Mulig plassering (vanlig): sluttfelt. Han spiser grønnsaker sjelden.
Mulig plassering (uvanlig): forfelt. Sjelden var han på jobb.

Annonser

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.