Rekkefølge på adverbialer

Rekkefølgen på adverbialer når det er flere av dem i en setning, er i stor grad valgfri, men noen retningslinjer finnes.

Annonser