Gå til innhold

Månedseptember 2017

Rekkefølge på adverbialer

Rekkefølgen på adverbialer når det er flere av dem i en setning, er i stor grad valgfri, men noen retningslinjer finnes.

Reklamer

Skrive enkelt

På norsk er det et ideal å skrive enkelt. Et enkelt språk effektiviserer kommunikasjonen. Her er noen tips til hvordan man kan forenkle språket.

Allusjoner

En allusjon er en hentydning til en annen tekst, for eksempel et sitat fra litteratur, film eller musikk. Allusjoner fungerer som krydder i språket, men er ikke så lett å oppfatte for folk som har vokst opp i en annen kultur.

Norskprøve B1-B2

Norskprøve B1-B2 er en offisiell norsk språktest. Her kan du finne mer informasjon om testen, og tips til hvordan du kan forberede deg til og klare den.