Måned: desember 2017

De «unorske» bokstavene – c, q, w, x, z

Bokstavene c, q, w, x og z brukes svært lite i norsk. I de fleste fremmedord er skrivemåten fornorsket ved at disse bokstavene er ersattet med k, s og v.

Reklamer

Lytteoppgaver 3

Her kommer flere lytteoppgaver basert på klipp innen norsk humor.

Hvilket nivå er du på i norsk?

Lurer du på hvor flink du er i norsk? Ønsker du å kartlegge dine styrker og svakheter? Norsksiden har utviklet en diagnostisk norskprøve som tester dine ferdigheter på 10 områder. 

Karis liv (lettlest tekst)

Enkel tekst (nivå A2-B1)

Determinativer – oversikt

Her kommer en oversikt over de viktigste determinativene (bestemmerordene)

Partisipp av sammensatte verb

Mange sammensatte verb har en spesiell partisippform (adjektivisk form) med foranstilt partikkel.

Flere lytteoppgaver

Her er noen flere lytteoppgaver, denne gangen fra norsk komedie.