Sammensatte verbtider

Det fins mange sammensatte verbformer på norsk. Her er de viktigste kombinasjonene.

Annonser