Måned: januar 2018

Prefikser

Prefiks er en partikkel som står foran et ord og genererer et nytt ord med en annen betydning. Her er noen vanlige norske prefikser.

Reklamer

Quiz substantivbøying

Interaktiv quiz

Oppgave s-verb

S-verb er en spesiell kategori verb med litt uvanlig bøying.

Adjektiv – antonymer

Adjektiv opptrer ofte som semantiske par. Her er de vanligste.

Oppgaver superlativ

Superlativ (f.eks. høyest, nyest) bøyes i bestemthet. Her kan du øve på dette.

Interjeksjoner

Interjeksjoner er «utropsord». De er ubøyelige, utgjør ikke noe setningsledd og uttrykker ulike typer følelser og reaksjoner. Her er noen av de viktigste.

Uttale av d

D faller ofte bort i uttalen av ord på norsk. Her er de viktigste reglene.