Måned: februar 2018

Preteritum svake verb (interaktiv oppgave)

Her kan du øve på bøying av (regelrette) svake verb.

Reklamer

Interaktiv øvelse preposisjoner

Her kan du øve på preposisjoner. Du får umiddelbar tilbakemelding.

Sammensatte adverb/preposisjoner

Det finnes en gruppe ord som er satt sammen av preposisjoner og adverb og som ofte kan fungere både som preposisjon og adverb.

Uregelrett presens av verb

De aller fleste verb er regelrette i presens, dvs. at de får endelsen -(e)r. Her er noen unntak.

Lær navn på fugler

Fuglenavn er nyttige å kunne, da de brukes i mange uttrykk.

50 preposisjoner

Her er en oversikt over de vanligste preposisjonene (med oversettelse til flere språk).

Beskyttet: Kartleggingstest 2

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.