Gå til innhold

Månedapril 2018

Partisipper – noen vanlige

Partisipper er ord som både kan fungere som verb og adjektiv (og substantiverte adjektiv). Her er noen viktige.

Reklamer

Kort og lang vokal (minimale par)

På norsk kan de fleste vokaler være lange og korte. Hovedregelen er at vi har lang lyd foran én konsonant og kort lyd foran to konsonanter. Det er viktig å skille mellom uttalen av korte og lange lyder fordi det kan bestemme betydningen til ord.

Tautologier

I norsk er mange faste uttrykk tautologier. En tautologi er en frase hvor to ord som betyr omtrent det samme kombineres slik at effekten forsterkes.