Partisipper – noen vanlige

Partisipper er ord som både kan fungere som verb og adjektiv. Her er noen viktige.

Annonser