Sammensatte verb

Et sammensatt verb er et verb som består av et verb og et annet ord. Verbet og det andre ordet utgjør en fast forbindelse og kan ha en uforutsigbar betydning. Eksempel: slå fast/fastslå (verbet slå + adjektivet fast). Betyr ‘si med sikkerhet’.

Som vi ser, kan verbet stå både først og sist i forbindelsen. Når verbet står først, kaller vi det et løst sammensatt verb. Når verbet står sist, kalles det et fast sammensatt verb.

Noen sammensatte verb kan bare være løst sammensatte (f.eks. tenke ut, finne på); andre kan bare være fast sammensatte (f.eks. utgjøre, oppfatte).

Men mange har én fast sammensatt variant og én løst sammensatt variant. Ofte betyr de to variantene omtrent det samme, men tendensen er at den fast sammensatte varianten er mer formell. (Det kan også variere litt hvilken av de to variantene som er vanligst.)

Føre over = overføre (samme betydning, men overføre er mer formelt og litt vanligere)
Legge frem = fremlegge (begge betyr ‘presentere’; det siste er mer formelt)

Imidlertid er det oftest slik at den løst sammensatte og den fast sammensatte varianten har ulik betydning. Som regel har den løst sammensatte varianten en konkret betydning, mens den fast sammensatte varianten har en abstrakt betydning.

Eksempler:

Gå inn = entre
Inngå = være del av

Legge på = avslutte telefonsamtale; øke prisen
Pålegge = kreve

Stå på = jobbe hardt
Påstå = hevde

Ta av = fjerne; lette; skyte fart
Avta = bli mindre

Noen viktige sammensatte verb

Verb Betydning Engelsk
Avbestille kansellere cancel
Avbryte stoppe interrupt
Avgjøre bestemme decide
Avhøre spørre ut interrogate
Avta minke slow down
Bryte ned break down
Etterforske finne ut av investigate
Få til klare achieve
Finne opp invent
Finne ut sjekke, oppdage find out
Flytte inn move in
Flytte ut move out
Forandre endre change
Forbedre gjøre bedre improve
Forberede gjøre seg klar prepare
Forstå skjønne understand
Forsvinne bli borte disappear
Fortelle si tell
Forvente regne med expect
Fremføre presentere perform
Fryse ut freeze out
Fylle på fill up
Fylle ut fill out
Gå igjennom go through
Gå inn entre go in
Gå over passere, ta slutt pass
Gå ut go out
Gi opp gi seg, slutte give up
Gi ut publisere issue
Gjennomføre implement
Gjøre om forandre redo
Gjøre opp make up
Gripe inn intervenere intervene
Handle om være om be about
Hoppe over skip
Innse forstå realize
Kjenne til vite om know
Komme på  huske remember
Lære opp  undervise teach
Låne ut  Låne bort lend
Legge ned  avslutte close down
Legge om  restrukturere restructure
Legge opp  pensjonere seg retire
Legge på  avslutte telefonsamtale hang up
Legge ut  poste post
Legge ved ta med noe ekstra attach
Leie ut  låne ut rent out
Ligge over  sove hos andre sleep over
Medføre  føre til lead to
Møte opp  komme show up
Omkomme  dø die
Omsette  tjene penger earn
Opphøre  slutte cease
Oppklare  løse solve
Oppstå  begynne arise
Overbevise få til å tro convince
Overføre  flytte transfer
Overleve  ikke dø, leve videre survive
Overse  ikke se, miste overlook
Oversette  skrive på annet språk translate
Overta take over
Pågå  skje nå go on
Passe inn  passe et sted fit in
Passe på ivareta look after
Påstå  hevde claim
Påvirke  influere influence
Regne ut  kalkulere calculate
Sammenligne  holde opp mot compare
Se over  kontrollere control
Se ut  ha et utseende look
Sette over  gi telefon videre transfer
Skjære opp  kutte slice
Slå av  stenge turn off
Slå opp avslutte et forhold break up
Slappe av  ta det med ro relax
Slippe inn  la noen komme inn let in
Slippe ut  la noen gå ut release
Spille inn  ta opp (film, lyd) record
Stå over  vente, ikke gjøre pass
Starte opp  begynne start up
Stemme ut  fjerne (gj. avstemming) vote out
Stikke innom  besøke (kort) stop by
Ta av  fjerne klær take off
Ta opp  diskutere bring up
Tenke ut figure out
Tilby  gi et tilbud offer
Tilgi unnskylde forgive
Tilhøre  høre til belong
Tilpasse  justere customize
Tilstå  innrømme confess
Tilsvare  være lik, bety correspond
Undersøke  sjekke examine
Utdanne  gi skolegang educate
Utestenge  ikke ha adgang ban
Utføre  gjøre perform
Utløpe  slutte expire
Utrope proklamere proclaim
Utsette vente med, ta senere postpone
Utvise  sende ut av landet expel
Velge ut selektere select
Viske ut  fjerne erase

 

 

 

 

Annonser

En kommentar om “Sammensatte verb

  1. Tilbaketråkk: Kjernevokabular – Totalnorsk

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.