Sammensatte verb

Et sammensatt verb er en verbkonstruksjon som består av et verb og et annet ord. Verbet og det andre ordet utgjør en fast forbindelse og kan ha en uforutsigbar betydning. Eksempel: slå fast / fastslå (verbet slå + adjektivet fast). Betyr «si med sikkerhet».

Som vi ser, kan verbet stå både først og sist i forbindelsen. Når verbet står først, kaller vi det et løst sammensatt verb. Når verbet står sist, kalles det et fast sammensatt verb.

Noen sammensatte verb kan bare være løst sammensatte (f.eks. tenke ut, finne på), andre kan bare være fast sammensatte (f.eks. utgjøre, oppfatte).

Men mange har én fast sammensatt variant og én løst sammensatt variant. Ofte betyr de to variantene omtrent det samme, men tendensen er at den fast sammensatte varianten er mer formell. (Det kan også variere litt hvilken av de to variantene som er vanligst.)

Føre over = overføre (samme betydning, men overføre er mer formelt og litt vanligere)
Legge frem = fremlegge (begge betyr «presentere», det siste er mer formelt)

Imidlertid er det oftest slik at den løst sammensatte og den fast sammensatte varianten har ulik betydning. Som regel har den løst sammensatte varianten en konkret betydning, mens den fast sammensatte varianten har en abstrakt betydning.

Eksempler:

Gå inn = entre
Inngå = være del av

Legge på = avslutte telefonsamtale
Pålegge = kreve

Noen viktige sammensatte verb

VerbBetydningEngelsk
Avbestillekansellerecancel
Avbrytestoppeinterrupt
Avgjørebestemmedecide
Avhørespørre utinterrogate
Avtaminkeslow down
Bryte nedødeleggebreak down
Etterforskefinne ut avinvestigate
Få tilklareachieve
Finne oppskape noe nytt invent
Finne utoppdage, finne løsning find out
Flytte inninnta ny bolig move in
Flytte utforlate bolig move out
Forandreendrechange
Forbedregjøre bedreimprove
Forberedegjøre seg klarprepare
Forståskjønneunderstand
Forsvinnebli bortedisappear
Fortellesitell
Forventeregne medexpect
Fremførepresentereperform
Fryse utmobbe, ignorere freeze out
Fylle pågjøre full fill up
Fylle utskrive i skjema, tabell e.l. fill out
Gå igjennomkontrollere, sjekke, undersøke go through
Gå innentrego in
Gå overforsvinne, bli bra igjen pass
Gå utforlate hus e.l. go out
Gi oppavslutte, akseptere tap give up
Gi utpublisere issue
Gjennomføreutføre, fullføre implement
Gjøre omforandre, gjøre på nytt redo
Gjøre oppbetale, bli skuls make up
Gripe innintervenereintervene
Handle omgjelde be about
Hoppe overskippeskip
Innseforstårealize
Kjenne tilha kunnskap om, kjennskap til know
Komme påhuskeremember
Lære oppunderviseteach
Låne utlåne bortlend
Legge nedavslutteclose down
Legge omrestrukturererestructure
Legge opppensjonere segretire
Legge påavslutte telefonsamtalehang up
Legge utpostepost
Legge vedta med, inkludereattach
Leie utlåne ut (for betaling)rent out
Ligge oversove hos andresleep over
Medføreføre tillead to
Møte oppkomme, være til stedeshow up
Omkommedie
Omsettetjene pengerearn
Opphøresluttecease
Oppklareløsesolve
Oppståbegynne, starte å eksistere, dukke opparise
Overbevisepåvirke, få til å skifte mening convince
Overføreflyttetransfer
Overleveikke dø, leve videresurvive
Overseikke se, misteoverlook
Oversetteskrive på annet språk, tolketranslate
Overtabegynne å eie noe som andre har hatt førtake over
Pågåskje någo on
Passe inn passe et stedfit in
Passe på ivaretalook after
Påstå hevdeclaim
Påvirke influereinfluence
Regne ut kalkulerecalculate
Sammenligne holde opp motcompare
Se over kontrollerecontrol
Se ut ha et utseendelook
Sette over gi telefon videretransfer
Skjære opp kutteslice
Slå av stengeturn off
Slå opp avslutte relasjonbreak up
Slappe av ta det med rorelax
Slippe inn la noen komme innlet in
Slippe ut la noen gå utrelease
Spille inn ta opp (film, lyd)record
Stå over vente, ikke gjørepass
Starte opp begynnestart up
Stemme ut fjerne (gj. avstemming)vote out
Stikke innom besøke (kort)stop by
Ta av fjerne klærtake off
Ta opp diskuterebring up
Tenke ut komme frem til vha. tenkingfigure out
Tilby gi et tilbudoffer
Tilgi akseptere andres feilforgive
Tilhøre høre tilbelong
Tilpasse justerecustomize
Tilstå innrømmeconfess
Tilsvare være lik, betycorrespond
Undersøke sjekkeexamine
Utdanne gi skolegangeducate
Utestenge ikke ha adgangban
Utføre gjøreperform
Utløpe slutteexpire
Utrope erklære, proklamereproclaim
Utsette vente med, flytte til senerepostpone
Utvise sende ut av landetexpel
Velge ut selektereselect
Viske ut fjerneerase
Reklame

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s