Selv

Ordet "selv" brukes for å markere at det er det et substantiv eller pronomen viser til, det virkelig dreier seg om.

Annonser