Måned: desember 2018

Hjelp med tekster?

Trenger du hjelp med skriving av tekster? Eller ønsker du å bli bedre til å skrive norsk? Da kan du sende inn teksten din til oss og få korrektur og/eller tilbakemelding. Ta kontakt for mer informasjon. Reklamer

Trykk

I alle ord har én av stavelsene mer trykk enn de andre (engelsk: stress). Det betyr at den blir uttalt «sterkere» enn andre stavelser. På norsk plasseres trykket vanligvis på første stavelse; her er noen grunnregler.

Beskyttet: Kartleggingstest 4

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Sett inn riktig verbtid

Oppgave med ulike verbtider.

Bellas liv – lettlest tekst

Bella er en glad hest. Hun er fem år gammel. Bella bor i et lite fjøs på landet. Der passes hun av ei 14 år gammel jente som heter Sigrid.

Stedsangivelser (ord og uttrykk)

Her finner du noen ord og uttrykk for å angi sted og retning.

Brekke og bryte

Ordene brekke og bryte er nesten synonyme. Begge har grunnbetydningen «kollapse, gå i to» og kan oversettes med «to break». Forskjellen er at brekke er vanligst i den primære betydningen, mens bryte har mange tilleggsbetydninger.