Måned: januar 2019

Noen vanlige refleksive verb

Svært mange verb kan opptre i refleksiv form, men noen av dem er vanligere enn andre, og enkelte utgjør faste uttrykk. Her er noen viktige.

Reklamer

På reise (lettlest tekst)

Lettlest tekst på nivå A2-B1.

Språk i Norge (lettlest tekst)

En enkel tekst om språksituasjonen i Norge.

Norsk natur (lettlest tekst)

Enkel tekst om norsk natur og geografi.

Norsk kultur (lettlest tekst)

En lettfattelig oppsummering av norsk kultur (nivå A2)

Interaktiv oppgave tidspreposisjoner

Oppgave med preposisjonene i, for, om, på

Adverbene akkurat, nettopp, nøyaktig, presis

Disse adverbene har overlappende betydning og kan være vanskelig å skille.