Innvandring til Norge

Norge har tatt imot over 1 million innvandrere i løpet av de siste tiårene, og nesten en femdel av befolkningen har nå innvandrerbakgrunn. Innvandringen er derfor noe som preger dagens norske samfunn. Det er også et svært relevant tema til norskprøven. I denne leksjonen skal vi ta for oss noen av de mest sentrale momentene som gjelder innvandring.

Omfang

Det er nå nesten 1 million innvandrere i Norge. Vi skiller mellom første generasjons (765 000 personer) og andre generasjons innvandrere (180 000 personer). Innvandrere utgjør ca. 18 prosent av befolkningen i landet. I Oslo ca. 30 prosent. Det kommer cirka 50 000 innvandre til Norge årlig, men tallene varierer ganske mye fra år til år. Man antar at det vil være ca. 2 millioner innvandrere i Norge om 50 år.

Innvandringsgrunn

Hvorfor kommer innvandrerne til Norge? Den viktigste grunnen er arbeid. Arbeidsinnvandrere utgjør over en tredel av innvandrene. Familiegjenforening er den nest viktigste årsaken. Rundt 15 000 kommer hvert år for å bli gjenforent med et familiemedlem som tidligere har innvandret til Norge. Andre grunner er flukt og utdanning; det kommer 5000-10 000 flyktninger og ca. 5000 studenter årlig. Mange søker asyl (beskyttelse) i Norge og bor på asylmottak før de blir bosatt i en kommune.

Landbakgrunn

Hvor kommer innvandrerne fra? De to klart største gruppene er asiater (drøyt 300 000) og østeuropeere (knapt 300 000). Her er en liste over de 20 landene som har flest innvandrere i Norge (både første og andre generasjon er medregnet).

LAND antall LAND antall
Polen 110 000 Iran 23 000
Litauen 45 000 Vietnam 23 000
Somalia 43 000 Thailand 21 000
Sverige 38 000 Danmark 21 000
Pakistan 38 000 Russland 21 000
Syria 34 000 Afghanistan 21 000
Irak 34 000 Bosnia 18 000
Tyskland 28 000 Romania 17 000
Eritrea 28 000 India 17 000
Filippinene 25 000 Storbritannia 15 000

Statsborgerskap

Hvert år får rundt 10 000 mennesker statsborgerskap i Norge. For å bli norsk statsborger må man oppfylle visse kriterier:
• ha oppholdstillatelse
• ha klartlagt identitet
• ha gått norskkurs eller dokumentere norskkunnskaper
• frasi seg andre statsborgerskap
• ikke være straffedømt (kriminell)
• ha bodd i Norge i noen år (kravet til antall år varierer)

Integrering

Hvor godt integrert er innvandrerne? En måte å måle det på, er å se på sysselsettingen, altså hvor mange som har jobb. Generelt i befolkningen er ca. 4 prosent arbeidsledige. Blant innvandrere er over 8 prosent arbeidsledige. Innvandrere fra Nord-Europa – blant annet svensker, litauere og polakker – har i størst grad jobb (over 75 %). Deretter følger Sør-Europa, Nord- og Sør-Amerika (65–70 %) , så Asia (ca. 60 %) og nederst Afrika (ca. 50 %).

Det er flere forhold som kan forklare disse forskjellene: årsak til innvandring (arbeid, flukt eller utdanning), botid i Norge (når innvandret denne gruppen til Norge), kulturell og språklig avstand osv. Kan kulturelle forskjeller og holdning til arbeid også spille inn? Hva med diskriminering?

Konsekvenser av innvandringen

Innvandring er dyrt. Norge bruker årlig nesten 20 milliarder på integrering. På en annen side fyller innvandrerne det norske samfunnets store behov for arbeidskraft. Mange peker også på at innvandrerne gir Norge nyttige kulturelle impulser. Norge har gått fra å være et (i manges øyne) «kjedelig» og homogent land til å bli et dynamisk og multikulturelt samfunn.

Mange er bekymret for kriminalitetsutviklingen. Kriminaliteten har faktisk gått ned de siste årene, men innvandrere er klart overrepresentert på kriminalitetssatistikken. En undersøkelse for noen år siden viste at 36 prosent av de kriminelle var født utenfor Norge. Men her er det veldig store forskjeller mellom ulike land. Noen innvandrergrupper (bl.a. India, Kina, Filippinene, Nederland, USA og Australia) har svært lav kriminalitet.

Holdninger til innvandring

Statistikk viser at nordmenn er positive til innvandring. Over 70 % sier at innvandrerne gjør en nyttig innsats i arbeidslivet og beriker norsk kultur. Men det er også en del som er negative. 25–30 % mener at utlendinger skaper utrygghet og utnytter velferdssystemet.

Et problem med innvandring er at det splitter den norske befolkningen. Det har oppstått mye hat mellom de som er positive og de som er neagtive til innvandring. De som er positive blir kalt naive og de som er negative blir kalt rasister. Men det er i stor grad slik at holdningene til innvandring bestemmes av hvilken posisjon man har i samfunnet (yrke, klasse, bosted osv.) og hvilke konsekvenser innvandringen har for den enkelte. Det er også slik at kvinner er mer positive enn menn. Det kan kanskje forklares med at de fleste innvandrerne er menn, slik at norske menn opplever større kamp både på arbeidsmarkedet og «kjønnsmarkedet» Hva tror du?

Her er noen spørsmål du kan komme til å få på en norskprøve:

Bør Norge, som et rikt land, ta imot flere innvandrere?
Er høy innvandring en trussel mot norsk kultur?
Hvorfor vekker innvandringssaken så sterke følelser?
Hva gjør Norge / gjør Norge nok for innvandrerne?
På hvilken måte kan innvandrere være en ressurs i samfunnet?
Hva kan man selv gjøre for å integrere seg i samfunnet?
Hva kan man lære av andre kulturer?

Reklame

En kommentar om “Innvandring til Norge

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s