I eller på slutten av?

Heter det «i slutten av dagen» eller «på slutten av dagen»? «I slutten av uka» eller «på slutten av uka»? «I slutten av året» eller «på slutten av året»?

Annonser