Søke + preposisjon (om/på/etter osv.)

Ordet «søke» kan brukes med ulike preposisjoner. Her er et forsøk på en opprydding.

Annonser