Betingelser

Avbestillingsfrist: kl. 21:00 dagen før

Avbestilling etter dette: Man betaler 50 % av timepris.

Avbestilling mindre enn 3 timer før undervisning: Man må betale 100 %.

Ikke møtt til time: Man betaler 100 %.