Betingelser

Avbestillingsfrist: dagen før

Avbestilling samme dag: Man betaler 50 % av timepris.

Ikke møtt til time: Man betaler 100 %.