Dansk og svensk – falske venner

Norsk, svensk og dansk er så nært beslektet at de er innbyrdes forståelige. Det betyr at nordmenn, svensker og dansker stort sett forstår hverandre. Men noen ord som ser like ut, betyr ulike ting på de tre språkene. Dette kaller vi falske venner.