Preteritum futurum

Preteritum futurum, også kalt første kondisjonalis, brukes blant annet i hypotetiske utsagn.