Preposisjonsuttrykk med «til»

Det fins mange preposisjonsuttrykk der «til» er (mer eller mindre) obligatorisk. Mange bruker disse feil og glemmer «til».