Kategori: Oppgaver

Oppgavesamling ordenstall

Oppgaver med ordenstall (første, andre, tredje…)

Reklamer

Oppgave lånord

Norsk er et språk med mange kilder. Her er en vokabularoppgave med lånord fra mange ulike språk.

Oppgave sammensatte verb

Dette er en oppgave hvor du kan øve på løst og fast sammensatte verb.

Dugnad – flervalgsoppgave/lukeøving

Flervalgsoppgave (type norskprøve) som er basert på en tekst om dugnad.

Uttrykket «seg selv»

Vi bruker uttrykket «seg selv» når vi vil fremheve at det virkelig/bare er den personen (eller tingen) som er nevnt (og ingen andre) det handler om. 

Hvor kan man finne grammatikkoppgaver?

Her er noen gode kilder til grammatikkoppgaver på nett:

Samsvarsbøying adjektiv – oppgavesamling

Her er en samling oppgaver med samsvarsbøying fra ulike kilder og av ulik vanskelighetsgrad.