Kategori: Rettskriving

Forenkling av dobbelt konsonant

På norsk forenkles ofte dobbel konsonant. Her er de viktigste reglene.

Reklamer

Sett sammen ordene

Oppgave der man skal sette sammen ord på riktig måte.

Rettskrivingsoppgave

I disse ordene er det brukt «unorske» bokstaver (c, q, w, x, z).
Kan du rette opp skrivefeilene?

Internasjonale/akademiske ord

De fleste europeiske språk har en felles arv fra de antikke språkene gresk og latin. Mange akademiske ord er derfor internasjonale. I denne artikkelen skal vi se på hvordan slike «lærde» ord skrives på norsk.

De «unorske» bokstavene – c, q, w, x, z

Bokstavene c, q, w, x og z brukes svært lite i norsk. I de fleste fremmedord er skrivemåten fornorsket ved at disse bokstavene er ersattet med k, s og v.

Komma ved leddsetninger

«Leddsetning» er et viktig begrep når det gjelder riktig bruk av komma. Her er hovedreglene.

Oppgaver tegnsetting

Her kommer noen oppgaver som går på tegnsetting, det vil si korrekt bruk og plassering av punktum, kolon, spørsmålstegn osv.