Gåsa som la gullegg

Tekst på nivå B1. Fra Æsops fabler.

Annonser