Språklige bilder

Et språkbilde er et verbalt virkemiddel der ord og uttrykk brukes i overført (figurativ) istedenfor bokstavelig betydning. Her er en oversikt over de viktigste typene.

Språk i Europa

I Europa er det rundt regnet 100 språk, men bare omkring halvparten av dem har mer enn 1 million talere. Det er både mange likheter og mange forskjeller mellom de europeiske språkene. Lingvister har forsøkt å «måle» den lingvistiske avstanden mellom språkene. Nedenfor er en oversikt over de europeiske språkene, inkludert den språklige avstanden mellom dem.