Enbokstavsord

Noen gang er én bokstav nok. Disse norske ordene og affiksene består av bare en enkelt bokstav.