Intonasjon

Her kommer noen regler for norsk intonasjon (setningsmelodi).

Trykk

I alle ord har én av stavelsene mer trykk enn de andre (engelsk: stress). Det betyr at den blir uttalt "sterkere" enn andre stavelser. På norsk plasseres trykket ofte på første stavelse, men det er mange unntak. Her er noen grunnregler.