Gå til innhold

KategoriUttale

Trykk

I alle ord har én av stavelsene mer trykk enn de andre (engelsk: stress). Det betyr at den blir uttalt «sterkere» enn andre stavelser. På norsk plasseres trykket vanligvis på første stavelse; her er noen grunnregler.

Reklamer

Kort og lang vokal (minimale par)

På norsk kan de fleste vokaler være lange og korte. Hovedregelen er at vi har lang lyd foran én konsonant og kort lyd foran to konsonanter. Det er viktig å skille mellom uttalen av korte og lange lyder fordi det kan bestemme betydningen til ord.