Trykk

I alle ord har én av stavelsene mer trykk enn de andre (engelsk: stress). Det betyr at den blir uttalt "sterkere" enn andre stavelser. På norsk plasseres trykket vanligvis på første stavelse; her er noen grunnregler.

Annonser