Sj-lyden

Lyden /ʃ/ kan skrives på ulike måter på norsk: