Fremhevet

Humor og humør

Mange blander sammen disse to ordene, som egentlig har litt ulik betydning.