Brekke og bryte

Ordene brekke og bryte er nesten synonyme. Begge har grunnbetydningen "kollapse, gå i to" og kan oversettes med «to break». Forskjellen er at brekke er vanligst i den primære betydningen, mens bryte har mange tilleggsbetydninger.

Reklamer