Ordsorteringsoppgaver

En fin måte å øve på ord på, er å sortere ord i ulike grupper. Da må man tenke på både ordenes betydning og grammatiske funksjon.