Courses

  • Norskkurs

    26 Leksjoner

    Norskkurset til Toppnorsk er en introduksjon til norsk på høyere nivå. Det er beregnet på elever på nivå B1 som ønsker å ta norskprøve/bergenstest eller bare vil forbedre språket sitt, men mye passer også godt for elever på nivå A2 og B2. Norskkurset tar for seg: • Grammatikk (ordklasse for ordklasse)• Temaer som er relevante …

    Fortsett Norskkurs

    Preview this course - (23 forhåndsvisning leksjon)