Fasit

På denne siden kommer det løsninger på oppgavene. Ta kontakt dersom du ønsker svar på en oppgave som mangler fasit.

Adjektiv

Adverb

Bindeord

Determinativ

Flervalg

Hjelpeverb

Ikke

La (hjelpeverb)

Leddsetninger

Parsetninger

Perfektum

Preposisjoner

Presenteringer

Rettskriving

Tegnsetting

Syntaks

Uttrykk

Reklamer