Syntaks fasit

Oppgaven finner du her

1. Setningsledd
Finn subjekt, objekt, verbal og adverbial i følgende setninger:
a) Gutten (S) spilte (V) fotball (O) hele dagen (A).
b) I går (A) drakk (V) jeg (S) mye vin (O).
c) De store guttene (S) skal dra (V) til Bergen (A)

2. Trykklette pronomener
Hva er riktig ordstilling?
a) Jeg ser den ikke.

3. Plasser adverbialene i riktig rekkefølge
a) Hun dro [til Spania] [i går]
b) Han kjørte  [til byen] [for to timer siden]
c) De gikk [ned i kjelleren] [rett etter frokost]

4. V2-regelen ved leddsetninger
b) Da jeg var liten, likte jeg ikke fisk.

5. Plassering av adverbial i leddsetninger
a) Jeg blir sint hvis du ikke vasker trappa.

6. Som + spørreord
Oversett diss frasene til norsk:
a) Jeg vet ikke hvem som gjorde det. b) Jeg vet ikke hva som skjedde.

7. Verbtider i leddsetninger
a) Hun spurte om de kom fra Norge

8. Presentering
Det står en kopp på bordet.

9. Sett inn riktig formelt subjekt
Det har regnet mye i dag.
Plutselig banket det på døren. Hvem kunne det være?

Reklamer
%d bloggere like this: