Kartleggingstest 11

I. Vokabular

1. Passivt vokabular (ordforståelse)

a) Forklar ordene:
• en beslutning
• å dele

b) Synonym

Hvilket ord i teksten nedenfor betyr det samme som «konkludere»?

Datatilsynet fastslo tidligere i år at Norges fotballforbund brøt reglene for personvern da de lagret Edvartsens IP-adresser og sammenlignet dem med e-poster de mente han hadde sendt ut i falskt navn.

c) Antonym

Er det tillatt å røyke her? Nei det er …

2. Aktivt vokabular

a) Bilder

Hva heter dette på norsk?

b) Utfylling

Sett inn et ord som passer:

I Maja Lundes roman «Bienes historie» får vi et innblikk i … viktig insekter – og spesielt bier – er for menneskers overlevelse.

c) Uttrykk

Læreren er flink, i … fall i matematikk.

d) Omformulering

Omformuler setningen med andre ord enn de som er markert:

Det opprinnelige hotellet ble bygget allerede i 1864, mens det nåværende hotellet så dagens lys i 1889.


II. Grammatikk

1. Ordklasser

a) Orddanning/ordfamilier
Verb: å mase
Substantiv: et mas
Adjektiv: ?

b) Substantiv
Sett inn rett form av ordet «jakke»:
Jeg liker korte …, men disse … er faktisk litt for korte.

c) Verb
Sett inn rett form av ordet «drikke».
I går … jeg to liter vin. Jeg har aldri … så mye vin før.

d) Adjektiv
Sett inn riktig form av adjektivet brun.
Brødrene mine blir ganske … om sommeren, men søstera mi blir enda …

e) Pronomen
Sett inn rett pronomen:
Hvor er vennene dine? … ligger og soler … på verandaen.

f) Demonstrativ
Sett inn riktig pekeord:
Liker du denne hatten? Nei, jeg liker … der borte bedre.

g) Preposisjoner
Sett inn riktige preposisjoner:
Jeg kom hit … lørdag, så jeg har bare vært her … fire dager.

2. Setninger

a) Ordstilling
Sett ordene i riktig rekkefølge:
Jeg en ikke har katten på stund sett

b) Tekstbinding
Bind sammen setningene ved hjelp av uttrykket «for øvrig».
Margaret har en hest. Hun har tre katter.

c) Parsetninger
Fullfør den andre setningen slik at den får omtrent samme betydning som den første.
1. Handlingene hans var forferdelige.
2. Det han ……………………………………


III. Uttale

1. Lyder

Les setningene nedenfor høyt med riktig uttale.

a) Jobbe med hendene.
b) Det er fint vær der.
c) Jeg gikk rolig.
d) Hvilken hest?
e) Kineseren kikket ned.
f) Drikk solo!
g) Skyteskive
h) En dyr brus
i) Fårikål

2. Prosodier

a) Lite fisk og litt kjøtt
b) Hun påstår at du ikke bidrar.


IV. Snakking

1. Oversettelse

Oversett til norsk:

On Friday my grandparents plan to invite us to dinner.

2. Forklaring

Forklar med 1 setning hvorfor det er farlig å kjøre når man har drukket alkohol.


V. Lytting

1. Gjentakelse

Gjenta setningen du hører.

2. Video

a) Hva driver Jeanett med til daglig?
b) Hva er hennes hovedinteresse?
c) Hva er Jeanetts beste reiseopplevelse så langt?
d) Hvilken jobb drømmer hun om?
e) Hva er Jeanetts motto?


VI. Lesing

1. Langtekst

Svend Høgda var en nordmann som ble landskjent for å bedrive falske oppringinger på telefon. Oppringingene var av en slik natur at de ble omtalt som «telefonterror». Høgda fikk flere dommer for dette og var i 1977 den første i Skandinavia som ble dømt for slik aktivitet. I 1991 fikk han en fengselsstraff på to år og seks måneder i Sverige.

Høgda var svært aktiv, og ringte til blant annet politi, advokater, helsepersonell og tv-stasjoner. I løpet av ett år ringte han over 1000 ganger til sorenskriveren i Namdal. Høgdas favorittoffer var likevel politoverbetjent Thorstein Hansen. Høgda fikk avstengt telefonen hans og bestilte blant annet drosje, rørlegger, glassmester, trelastmaterialer, flyttebil og grus hjem til ham.

Svend Høgda ble et fenomen på 1990-tallet. Han framsto for mange som et mysterium, og hans motivasjon og besettelse både underholdt, fascinerte, irriterte og skremte. Det ble blant annet laget et radiohørespill om ham.

Høgda vokste opp i et leid hus på en gård i Hedmark, hvor han bodde han sammen med mor og stefar, som var symaskinselger. På slutten av 1960-tallet flyttet han til Sverige. Der ble han gift og fikk en sønn, men ekteskapet ble oppløst etter få år. På slutten av 2000-tallet flyttet Høgda til Polen, hvor han bodde sammen med sine to collie-hunder i en campingvogn på en parkeringsplass i nærheten av kystbyen Kołobrzeg. Sven Høgda på et sykehus i Kołobrzeg i april 2014, 65 år gammel.

a) Hva var Svend Høgdas familiebakgrunn?
b) På hvilken måte utgjorde Høgda en fare for samfunnet?
c) Hva slags straff fikk han?
d) Hvem ble hardest rammet av Svends handlinger?
e) Hvordan endte Svend Høgdas liv?

2. Bildetekst

Velg riktig bilde:

Hanna har langt og fyldig blondt hår med litt fall. Hun har store blåe øyne. Øyebrynene hennes er rette og går litt på skrå.

3. Korttekster

a) Rekkefølge

Sett opplysningene i rett rekkefølge slik at det blir en sammenhengende tekst:

• Turid sa ja, og de gikk på kino og så en romantisk komedie.
• Håkon og Turid møttes for første gang på et kurs.
• Nå har paret vært sammen i 7 år, og selv om det går litt opp og med, er de fortsatt forelsket.
• De fortsatte å date, og etter en stund var de offisielt kjærester.
• Håkon ble forelsket ved første blikk, men Turid syntes bare han var en hyggelig fyr.
• Et par dager etter ringte Håkon til Turid og ba henne ut på date.

b) Minitekst
Mor spør Sara hva som er yndingsfargen hennes. Hun lager en gåte for mor og sier:
Det er en lys farge. Mange oster har denne fargen. Den rimer på «jul».
Hvilken farge tenker hun på?

c) Ordforståelse
5 personer skal til butikken.
Lars spaserer til butikken.
Terje jogger dit.
Frank spurter.
Nils løper.
Jens rusler.

Hvem kommer først fram?

d) Faktaspørsmål:
Hvilket fremkomstmiddel var vikingene kjent for?


VII. Skriving

1. Beskrive

Beskriv bildet med en setning på ca. 10 ord.

2. Rettskriving

Rett opp setningen nedenfor:

på lordag skall barnbarnet mit, ta toge till centrum allene.


SKALA

0–10 Nybegynner
10–20 A1
20–30 A2
30–40 B1
40–50 B2
50–60 C1
60–70 C2