Medarbeidere

Tor er daglig leder. Han har jobbet som norsklærer i 8 år. Før det jobbet han flere år som frilansjournalist og redaktør. Av utdanning har han bachelor i lingvistikk og master i kommunikasjon. Han snakker engelsk, tysk, spansk og litt portugisisk.


Patricia kommer fra Romania, men har delvis vokst opp i Norge og har derfor norsk som sitt «andre morsmål». Hun har en bachelor i norsk/engelsk språk og litteratur, og har to års erfaring som nettlærer.


Stine har mastergrad i norskdidaktikk og flere års undervisningserfaring, blant annet fra ungdomsskole, nettundervisning og ESL (English as a Second Language).


Anna er språkstudent (i fransk, italiensk og arabisk) og har to års erfaring som norsklærer for fremmedspråklige. Hun elsker språk og har vært på flere språkreiser.


Josefine kommer fra Tyskland og studerer bygg- og miljøteknikk i Norge. Hun har tatt en rekke språkkurs og er en av få som har oppnådd C1 på alle deler av Bergenstesten.


Kristine (permisjon) er snart ferdig utdannet lektor med blant annet norsk og fransk i fagkretsen. Hun har flere års erfaring med undervisning i norsk.

Reklame