Medarbeidere

Tor er daglig leder. Han har jobbet som norsklærer i 8 år. Før det jobbet han flere år som frilansjournalist og redaktør. Av utdanning har han bachelor i lingvistikk og master i kommunikasjon. Han snakker engelsk, tysk, spansk og litt portugisisk.

Patricia kommer fra Romania, men har delvis vokst opp i Norge og har derfor norsk som sitt «andre morsmål». Hun har en bachelor i norsk/engelsk språk og litteratur.

Hanna har studert nordiske språk og tatt faget «norsk som andrespråk». For tiden studerer hun jus (rettsvitenskap).