Meny

Vokabular

Adjektiv
Uttrykk
Bindeord
Lånord
Hilsener
Interjeksjoner

Grammatikk

Substantiv

Genus
Bestemthet
Flertall
Genitiv

Pronomen

Personlige pronomen

Determinativ

Possessiv
Demonstrativ
Kvantor
Ordenstall

Verb

Hjelpeverb
Sterke verb
Uregelrette verb

Verbtider
Infinitiv
Presens
Preteritum
Perfektum
Passiv
Kondisjonalis

Adjektiv

Kongruens
Gradbøying
Partisipper

Preposisjoner

For – til
Oversikt

Adverb

Oversikt
Stedadverb
Tidsadverb
Modaladverb
Gradsadverb

Syntaks

Setninger
Leddsetninger
Spørresetninger
Ordstilling
Subjunksjoner
Konjunksjoner

Uttale

Bokstaven d
Lengde
Trykk
Uttaleoppgaver

Tekster

Eventyr
Lettlest

Tema

Helse
Geografi
Historie
Kultur

 

Annonser