Om bloggen

ToppNorsk inneholder tekster, grammatikk og oppgaver for folk som lærer norsk. Du finner stoff ved å klikke på kategorier eller emneknagger, eventuelt bruke søkefunksjonen.

About the blog

Toppnorsk contains texts, grammar and exercises for people who are learning Norwegian. You find material by clicking on categories or tags, alternatively using the search function.

© Nygård Frilans
Org. nr. 921 141 637