Oppgave s-verb

S-verb er en spesiell kategori verb med litt uvanlig bøying.

Annonser