Nær og nært

«Nær» kan fungere både som adjektiv, adverb og preposisjon. Her er reglene.