Ja vel

Uttrykket «ja vel» er en interjeksjon, nærmere bestemt et svarord. Det brukes for å uttrykke at noe er oppfattet eller akseptert, og ligner på ordet «ok».