Setningsledd

Setningsledd er ord eller fraser som utgjør en samlet enhet i en setning og som har en bestemt funksjon i setningen.

Annonser