Pensumliste

Grammatiske emner Vokabular og tema
Bokstaver Studieteknikk
Orddanning Norsk språk
Ordklasser Natur
Genus (kjønn) Været
Flertall Geografi
Bestemthet Historie
Genitiv Kroppen
Pronomen Helsevesenet
Spørreord Familie
Kongruens Hus og hjem
Gradbøying Mat/kosthold
Tallord Klær
Demonstrativ Dyr og dyreuttrykk
Possessiv Høytider/tradisjoner
Kvantorer Utdanning
Ordenstall Arbeidsliv
Infinitiv Politikk
Presens Økonomi
Imperativ Reising/transport
Preteritum Kunst og kultur
Perfektum Media/teknologi
Preteritum perfektum Sport og hobby
Passiv Verb
Kondisjonalis Adjektiv
Partisipp Nasjonalitetsord
Måtesadverb Synonymer
Stedsadverb Uttrykk
Tidsadverb Ordtak
Modaladverb Tekstlesing
Gradsadverb Lytting
Bindeord Oppbygging av tekst
Konjunksjoner Skriveteknikk
Preposisjoner for sted Rettskriving
Preposisjoner for tid Tegnsetting
Preposisjoner for eiendom Samtale
Subjunksjoner Uttale
Syntaks Nynorsk og dialekter
Ordstilling Om norskprøven
Setninger Interjeksjoner
Spørresetninger Test
Annonser