Pensumliste

Grammatiske emner Vokabular og tema
Bokstaver Studieteknikk
Orddanning Om Norge
Ordklasser Om norsk språk
Genus (kjønn) Natur
Flertall Været
Bestemthet Geografi
Genitiv Familie
Pronomen Hus og hjem
Spørreord Adjektiv
Kongruens Kroppen
Gradbøying Helsevesenet
Tallord Mat/kosthold
Demonstrativ Klær
Possessiv Dyr og dyreuttrykk
Kvantorer Historie
Ordenstall Verb
Infinitiv Norsk kultur
Presens Høytider/tradisjoner
Imperativ Kunst og kultur
Futurum Litteratur
Preteritum Media/teknologi
Perfektum Fritid
Preteritum perfektum Reising/transport
Passiv Turisme
Kondisjonalis Utdanning
Partisipp Arbeidsliv
Måtesadverb Politikk
Stedsadverb Nasjonalitetsord
Tidsadverb Innvandring
Modaladverb Økonomi
Gradsadverb Synonymer
Bindeord Uttrykk
Konjunksjoner Ordtak
Preposisjoner Tekstlesing
Stedspreposisjoner Oppbygging av tekst
Tidspreposisjoner Skriveteknikk
Eiendomspreposisjoner Rettskriving
Subjunksjoner Tegnsetting
Syntaks Uttale
Ordstilling Lytting
Setninger Samtale
Leddsetninger Nynorsk og dialekter
Spørresetninger Om norskprøvene
Interjeksjoner Testing