Pensumliste

Grammatiske emnerVokabular og tema
BokstaverStudieteknikk
OrddanningOm Norge
OrdklasserOm norsk språk
Genus (kjønn)Natur
FlertallVæret
BestemthetGeografi
GenitivFamilie
PronomenHus og hjem
SpørreordAdjektiv
KongruensKroppen
GradbøyingHelsevesenet
TallordMat/kosthold
DemonstrativKlær
PossessivDyr og dyreuttrykk
KvantorerHistorie
OrdenstallVerb
InfinitivNorsk kultur
PresensHøytider/tradisjoner
ImperativKunst og kultur
FuturumLitteratur
PreteritumMedia/teknologi
PerfektumFritid
Preteritum perfektumReising/transport
PassivTurisme
KondisjonalisUtdanning
PartisippArbeidsliv
MåtesadverbPolitikk
StedsadverbNasjonalitetsord
TidsadverbInnvandring
ModaladverbØkonomi
GradsadverbSynonymer
BindeordUttrykk
KonjunksjonerOrdtak
PreposisjonerTekstlesing
StedspreposisjonerOppbygging av tekst
TidspreposisjonerSkriveteknikk
EiendomspreposisjonerRettskriving
SubjunksjonerTegnsetting
SyntaksUttale
OrdstillingLytting
SetningerSamtale
LeddsetningerNynorsk og dialekter
SpørresetningerOm norskprøvene
InterjeksjonerTest