Språktest

Vil du sjekke ditt nivå i norsk?

Topp Norsk har utviklet en språktest. Testen er basert på ulike offentlige norskprøver og andre språktester, og består av 7 deler: vokabular, grammatikk, uttale, snakking, lytting, lesing og skriving. Testen vil gi et omtrentlig bilde av ditt generelle nivå i norsk. Så langt har over 300 personer tatt testen, slik at den er godt utprøvd. Det har vist seg at testresultatene korresponderer godt med hva kandidater får på offentlige norskprøver.

Det er to måter å ta testen på:

1. Man kan ta den sammen med en eksaminator online. Dette tar ca. 50 minutter for kandidater på høyere nivåer og ca. 80 minutter for kandidater på lavere nivåer.

2. Man kan bestille tilgang til testen og ta den skriftlig hjemme og siden få den rettet av en sensor.

Etter at testen er tatt, kan man få et diplom som bekrefter nivået i norsk (gjelder ikke om man tar den alene).

Vi har følgende tester:

• Nivå A2 (fungerer også godt på nivå A1 og B1)
• Nivå B1 (fungerer også godt på nivå A2 og B2)
• Nivå B2 (fungerer også godt på nivå B1 og C1)
• Nynorsk B1 (fungerer også godt på nivå A2 og B2)
• Engelsk B1 (fungerer også godt på nivå A2 og B2)

Det fins flere tester på hvert nivå, slik at man kan teste seg flere ganger for å få et sikrere svar. Eller man kan ta testen på nytt etter en tid for å sjekke nivåutviklingen.

Testen koster ca. 300 kroner å gjennomføre, og man kan betale med Vipps eller PayPal (og/eller få faktura).

Ta kontakt for mer info:

Reklame