Oppgave med adjektiv

Oppgave der du skal finne riktig adjektiv og sette det i rett form (nivå B2)

Annonser