Adjektiv som er antonymer

Her er en liste med 100 par med adjektiv som er antonymer (betyr det motsatte)