Bruk av adverbial og subjunksjoner

Ofte kan vi velge om vi vil uttrykke noe med subjunksjon/konjunksjon eller adverbial. Det vi må tenke på da, er at ordstillingen blir ulik alt etter hvilken variant vi bruker.

Annonser