Utflytting av adverb

Ved rapportverb som «håper», «synes» og «tror» er det vanlig at adverbet (for eksempel «ikke») flytter ut av en leddsetning (hvor det logisk sett hører hjemme) og inn i oversetningen.

Annonser