Nakent substantiv

Såkalt nakent substantiv (uten artikkel eller bøying) er ikke så vanlig i norsk, men her er noen tilfeller hvor det brukes.