Artikkel eller ikke?

Noen ganger skal det stå ubestemt artikkel foran et substantiv, andre ganger ikke. Kan du reglene?