Progressivt aspekt (holde på…)

Hvis man skal uttrykke progressivt aspekt (at noe foregår akkurat nå) på norsk, må man bruke omskrivinger med f.eks. "drive" eller "holde på".