Partikkelverb og aspekt

Vi kan gjøre enkelte durative verb perfektive ved hjelp av adverb som opp og ut (drikke opp, lese ut).