Hvordan brukes bestemt form? (video)

Her får du en enkel forklaring på bruk av bestemt og ubestemt form.